Akha woman, Wan Pin village Akha woman, Wan Pin village  Ann woman, Naung Seng village
Ann woman in the fields Akha woman Akha boy with bird
Ann man and boy,  Nua Lin King village Ann man, Nua Lin King village Ann man preparing dinner, Num Lin village
Ann woman, Num Lin village